پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : نور محمد

تاریخ تولد : 1344/03/01

محل تولد : ساری

تاریخ شهادت :1362/12/06

محل شهادت :دهلران

طول مدت حیات :18

مزار شهید :روستای اسبوکلا ساری