پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد

تاریخ تولد : 1347/04/15

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1364/01/10

محل شهادت :چنگوله

طول مدت حیات :17

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر