پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمود

تاریخ تولد : 1340/01/21

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1357/09/06

محل شهادت :بیمارستان شاهپور بابل

طول مدت حیات :

مزار شهید :بابل- ارامگاه معتمدی