پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : ولی الله

تاریخ تولد : 1345/05/20

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1365/10/04

محل شهادت :ام الرصاص

طول مدت حیات :20

مزار شهید :بابل- ارامگاه معتمدی