پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسین علی

تاریخ تولد : 1343/01/09

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1366/04/27

محل شهادت :سومار

طول مدت حیات :21

مزار شهید :گلزار ملا مجدالدین ساری