پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رجبعلی

تاریخ تولد : 1348/12/20

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1367/03/29

محل شهادت :مهران

طول مدت حیات :19

مزار شهید :امام زاده عبدالصالح روستای مرزرود ساری