پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حجت الله

تاریخ تولد : 1344/12/07

محل تولد : نوشهر

تاریخ شهادت :1364/12/02

محل شهادت :عین خوش

طول مدت حیات :20

مزار شهید :امامزاده جعفر نوشهر