پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رحمت

تاریخ تولد : 1348/06/04

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1366/06/02

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :

مزار شهید :گلزار شهدای ممرزکتی آمل