پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد

تاریخ تولد : 1345/06/02

محل تولد :نوشهر

تاریخ شهادت :1365/01/22

محل شهادت :سومار

طول مدت حیات :20

مزار شهید :نوشهر - حیرت