پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد رضا

تاریخ تولد : 1346/11/25

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1377/01/17

محل شهادت :چابهار

طول مدت حیات :31

مزار شهید : گلزار ملا مجدالدین ساری