پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : عباس قلی

تاریخ تولد : 1341/03/05

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1362/01/23

محل شهادت :فکه

طول مدت حیات :21

مزار شهید :آمل - حسینیه روستای کمدره