پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد یار

تاریخ تولد : 51/10/30

محل تولد : جويبار

تاریخ شهادت :71/08/09

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :20

مزار شهید :جویبار شهدای چوباغ