پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : عباسعلی

تاریخ تولد : 1344/05/27

محل تولد :گلوگاه

تاریخ شهادت :1366/11/14

محل شهادت :گیلان غرب

طول مدت حیات :22

مزار شهید :گلوگاه - گلزار سفید چاه

از شما مردم شهید پرور می خواهم که وحدت و اخوت اسلامی را حفظ نمایید و در پی ایجاد اختلاف نباشید. نسبت به یکدیگر رئوف و مهربان باشید. خط امام را دنبال کنید و پشتیبان ولایت فقیه باشید. از روحانیت راستین اسلام و از خط امام ، امامی که از دل و جان دوستش داریم ، پیروی نمایید.