پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی محمد

تاریخ تولد : //

محل تولد :محمودآباد

تاریخ شهادت ://

محل شهادت :آمل

طول مدت حیات :18

مزار شهید :امامزاده ابراهیم آمل