پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید جعفر

تاریخ تولد : 1347/08/02

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1366/01/18

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :19

مزار شهید :ولو کلا بابل