پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : مطیع الله

تاریخ تولد : 1348/1/6

محل تولد :چالوس

تاریخ شهادت :1364/12/22

محل شهادت :وافجر 8(دریاچه نمک)

طول مدت حیات :17

مزار شهید :چالوس-منجیر

حسن محمدی منجیری

حسن محمدی منجیری

حسن محمدی منجیری