پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی اوسط

تاریخ تولد : 1341/07/05

محل تولد : چالوس

تاریخ شهادت :1362/12/06

محل شهادت :دهلران

طول مدت حیات :21

مزار شهید :چالوس