پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حجت الله

تاریخ تولد : 1346/12/22

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1367/04/04

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :21

مزار شهید :قائمشهر-شهدای عباس رضا