پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : نظر علی

تاریخ تولد : 1342/01/09

محل تولد :چالوس

تاریخ شهادت :1347/04/06

محل شهادت :جزیره مجنون

طول مدت حیات :

مزار شهید :چالوس - یوسف رضا