پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد

تاریخ تولد : 1344/01/20

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1365/01/31

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :21

مزار شهید :هریکنده بابل