پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اصغر

تاریخ تولد : 1345/12/07

محل تولد : آمل

تاریخ شهادت :1365/02/19

محل شهادت :11

طول مدت حیات :20

مزار شهید :داوودکلا دشت سر آمل