پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قاسم

تاریخ تولد : 1344/09/19

محل تولد :جویبار

تاریخ شهادت :1365/06/01

محل شهادت :حاج عمران

طول مدت حیات :21

مزار شهید :جویبار گلزار شهدای کلاگر محله