پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی

تاریخ تولد : 1338/12/08

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1365/11/11

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :18

مزار شهید :قائمشهر