پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : گل محمد

تاریخ تولد : 1339/01/23

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1363/08/23

محل شهادت :کردستان

طول مدت حیات :24

مزار شهید :روستای چپی قائمشهر