پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید گت آقا

تاریخ تولد : 1345/12/10

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1366/02/08

محل شهادت :بانه

طول مدت حیات :21

مزار شهید :اندیکلا بابل