پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید علی

تاریخ تولد : 1327/12/10

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1365/01/30

محل شهادت :خاک عراق

طول مدت حیات :38

مزار شهید :قائمشهر - بهشت رضوان