پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید علی

تاریخ تولد : 1347/10/04

محل تولد :نوشهر

تاریخ شهادت :1366/11/13

محل شهادت :هفت تپه

طول مدت حیات :19

مزار شهید :نوشهر- گلزار شهدای خاله کیا سلطان