پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید تقی

تاریخ تولد : 1343/03/10

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1363/12/07

محل شهادت :پاسگاه زید

طول مدت حیات :20

مزار شهید : گلزار ملا مجدالدین ساری