پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید رضا

تاریخ تولد : 1345/03/19

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1366/06/26

محل شهادت :سومار

طول مدت حیات :21

مزار شهید :مفقود