پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید ابوالقاسم

تاریخ تولد : 1346/11/27

محل تولد : بابلسر

تاریخ شهادت :1366/07/04

محل شهادت :محور حسن آباد سنندج

طول مدت حیات :20

مزار شهید :امام زاده ابراهیم بابلسر