پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید محمود

تاریخ تولد : 1339/11/03

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1360/12/02

محل شهادت :تنگه چزابه

طول مدت حیات :21

مزار شهید :ساری - روستای پهنه کلای شمالی