پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید علی اصغر

تاریخ تولد : 1341/12/12

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1361/02/25

محل شهادت : حمیدیه

طول مدت حیات :20

مزار شهید :گلزار ملا مجدالدین ساری