پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید علی

تاریخ تولد : 1330/07/11

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1365/01/16

محل شهادت :سلیمانیه

طول مدت حیات :35

مزار شهید :مفقود