پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : میر آقا

تاریخ تولد : 1344/09/20

محل تولد : قائم شهر

تاریخ شهادت :1365/12/04

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :21

مزار شهید :قائمشهر - باغدشت - گلزار سید حیدر