پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید ابراهیم

تاریخ تولد : 1338/11/05

محل تولد : بابل

تاریخ شهادت :1359/12/27

محل شهادت :سوسنگرد

طول مدت حیات :21

مزار شهید :بابل