پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : میر غلامحسین

تاریخ تولد : 1340/03/03

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1366/02/08

محل شهادت :سپیدار غرب(سردشت)

طول مدت حیات :26

مزار شهید :خراط کلا بابل

1. توصیه این حقیر این است که همواره اخوت و برادری را در بین خود حفظ نموده و خدای نکرده مسایل کوچک مادی باعث جدایی بین شما نگردد. 2. فرزندان خود را با اخلاق اسلامی پرورش داده و در تربیت آنها بکوشید. 3. خواهران عزیزو مهربانم! عرض می کنم که صبور و مقاوم باشید و فرزندان خود را تربیت نیکو کنید و آنها را با تربیت صحیح اسلامی آرایش دهید، که آنها آینده سازان جامعه اند. 4. برادران عزیز! هوشیار و بیدار باشید که خط اصیل اسلامی در لوای مصلحتها نگردد و حقیقت فدای مصلحت نشود که آنچه که از اسلام به آیندگان خواهذد رسید، پوستینی وارونه خواه بود. احیاناً نق زدنهای بعضی افراد مغرض دنیا پرست یا اشتباه یا برخورد فلان مسئول یا روحانی شما را از صحنه خارج نکند و همواره باید این مسئله مدنظر باشد که وارث خون هزاران شهیدی هستیم که عشقانه هستیِ خود را فدا کردند تا این انقلاب به دست ما رسید. 5. همواره با ظالمین و ستمکاران مبارزه کنید و در این راه از شهادت هراسی نداشته باشید و اخوت و برادری را در بین خود بیشتر نموده و در خودسازی بکوشید، که نهایت زندگی همان خودسازی و رسیدن به خداست. حرکت بسوی خدا و سیر الهی الله زمان و مکان وموقعیت نمی شناسد، وقت و فرصت معین ندارد. 6. خلقت آفرینش برای تکامل انسان بود و تشکیل حکومت اسلام هم برای ساختن انسانها و نشاندن هدف نهایی اوست.