پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید محمد

تاریخ تولد : 1339/12/04

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1363/11/08

محل شهادت :جزیره مجنون

طول مدت حیات :24

مزار شهید :قائمشهر - قادیکلا نوکنده