پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید جلال

تاریخ تولد : 1344/05/27

محل تولد : قائم شهر

تاریخ شهادت :1362/01/09

محل شهادت :سنندج

طول مدت حیات :18

مزار شهید :قائمشهر - موحدین