پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : میر تقی

تاریخ تولد : 1339/03/17

محل تولد :بابلسر

تاریخ شهادت :1359/03/18

محل شهادت :سردشت

طول مدت حیات :20

مزار شهید :درزیکلا عزیزک بابلسر