پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید علی اکبر

تاریخ تولد : 1344/01/14

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1365/02/19

محل شهادت :ابوقریب

طول مدت حیات :21

مزار شهید :امام زاده ابراهیم آمل