پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید جعفر

تاریخ تولد : 1347/04/10

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1376/07/24

محل شهادت :همدان

طول مدت حیات :29

مزار شهید :گلزار شهدای خلیل محله بهشهر