پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید تقی

تاریخ تولد : 1334/02/01

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1357/07/16

محل شهادت :بابل

طول مدت حیات :23

مزار شهید :بابل