پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید ابراهیم

تاریخ تولد : 1341/03/26

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1359/12/26

محل شهادت :سوسنگرد

طول مدت حیات :18

مزار شهید :بابل- ارامگاه معتمدی