پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید علی

تاریخ تولد : 1343/02/08

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1363/12/26

محل شهادت :شرق دجله

طول مدت حیات :20

مزار شهید : گلزار ملا مجدالدین ساری