پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید محسن

تاریخ تولد : 1336/04/29

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1362/12/26

محل شهادت :دهلران

طول مدت حیات :26

مزار شهید :معصوم آباد آمل

1. خدایا! ای کاش هزاران جان داشتم و به خاطر رضای تو درراه امام خمینی، که همان اسلام عزیز است، می دادم. 2. تذکری دهم به خواهران گرامی! حجابتان را حفظ کنید. به خدا قسم چادر سیاهی که بر سر شماست از خون جوانانی که در جبهه ریخته می شود، بالاتر است. 3. به همه توصیه می کنم که قدر امام عزیزتان را بدانید و همیشه به او وفادار باشید. چون او تبلور عینی مکتب اسلام است. 4. برادران اعضای انجمن ها و شورا های اسلامی ! ... شما را به خدا قسم حق را سر لوحه ی زندگ خود قرار داده و از حسادت بپرهیزید و کارهای خویش را با سخنان امام تطبیق نمائید و حق را بگوئید. هر چند بر علیه تان باشد. لکن مقصد باید اسلام باشد وبس. 5. دعای کمیل و دعای توسل در شب های سه شنبه و جمعه را فراموش نکنید.