پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید آقاجان

تاریخ تولد : 1334/12/17

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1359/12/27

محل شهادت :چغالوند

طول مدت حیات :25

مزار شهید :قائم شهر-گلزار کفشگرکلای بزرگ