پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سیدرضا

تاریخ تولد : 1345/12/27

محل تولد :گلوگاه

تاریخ شهادت :1365/11/23

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :

مزار شهید :امامزاده احمد گلوگاه