پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید محمد

تاریخ تولد : 1329/10/03

محل تولد :نور

تاریخ شهادت :1367/05/17

محل شهادت :جاده اندیمشک - دزفول

طول مدت حیات :38

مزار شهید :رویان کاسگر محله