پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : مرتضی

تاریخ تولد : 1339/05/25

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1361/07/09

محل شهادت :جفیر

طول مدت حیات :22

مزار شهید :روستای سادات محله ساری