پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید حبیب الله

تاریخ تولد : 1344/05/03

محل تولد :فریدونکنار

تاریخ شهادت :1367/04/12

محل شهادت :عمليات نصر 7

طول مدت حیات :23

مزار شهید :روستای سوته